Stil
Projektledaren Tamara: ”Influencers i sponsrade kläder säger inte mig så mycket”